Złoże "GUMIENICE II"

Grys, kamień, kruszywo, wapno, wypełniacze.

Wszystko dla dróg, koleji, betonów i rolnictwa.

Zapytanie ofertowe - zakup kruszarki udarowej i przesiewacza

Odpowiedzi na pytanie do zapytania ofertowego dot. płatności

Informacja o zmianie terminu wyboru oferty

Złoże "GUMIENICE II" rozpoznane zostało jako surowiec do produkcji kruszywa łamanego przydatnego w budownictwie. Szeroka gama zastosowań oraz jakość produktu sprawiają, że surowiec nadaje się do produkcji kamienia łamanego, kruszywa do betonu, kruszywa drogowego oraz kolejowego. Charakterystykę i ocenę przydatności udokumentowanej badaniami laboratoryjnymi kopaliny skalnej litej przeprowadzono w oparciu o normy:

 • PN-84/B-01080
 • PN-B-11110:1996
 • PN-B-11114:1996

W oparciu o kryteria złoże określane jest jako skała:

 • bardzo ciężka i ciężka
 • porowatości średniej 2,5%
 • bardzo mało i mało nasiąkliwa (śr. 0,7%)
 • bardzo małej ścieralności
 • całkowitej mrozoodporności

Kopalnia dysonuje produktami o następujących granulacjach:

Atestowane wapno rolnicze

 • Wapno nawozowe niezawierające magnezu Ca0 50% odmiana 04 (węglanowe) bardzo drobnej granulacji 0-1 mm

Grysy produkowane w technologii podwójnego kruszenia i przesiewu

 • 0 - 2 mm
 • 2 - 8 mm
 • 8 - 16 mm
 • 16 - 40 mm

Kruszywa kolejowe, gabionowe, hydrotechniczne

 • 31,5 - 63 mm
 • 63 - 120 mm

Kruszywa drogowe

 • 0 - 31,5 mm
 • 0 - 63 mm