Złoże "GUMIENICE II"

Grys, kamień, kruszywo, wapno, wypełniacze.

Wszystko dla dróg, koleji, betonów i rolnictwa.

GRYSOL Spółka Cywilna to firma powstała w wyniku nawiązania współpracy podmiotów gospodarczych mających doświadczenie w pracach maszynowych, budownictwie i drogownictwie.

Kopalnia Gumienice II jest w stanie dostarczyć każdą żądaną frakcję kruszywa. Oprócz wydobycia i sprzedaży kruszywa przedsiębiorstwo świadczy usługi związane z:

  • budową dróg i chodników
  • utwardzania terenów
  • kompleksowego przygotowania terenów
    pod przyszłe inwestycje

Dysponujemy potencjałem technicznym oraz personalnym niezbędnym w realizacji zamówień.

Zapraszamy do współpracy